lidt om dokumentation.

24. marts 2021
Når man vælger at hjemmeundervise, så er dokumentation af undervisningen essentiel for at tilsyn har en reel mulighed for, at føre tilsyn med den undervisning børnene modtager. Tilsyn er et samarbejde underviseren og den tilsynsførende imellem, som bør bygge på dialog og gensidig respekt for forskelligheder. Der er ikke én måde at dokumentere undervisningen rigtigt på, men ofte giver det sig selv, alt efter hvilken metode undervisningen bygger på.

Her er listet et lille udvalg af setup for hjemmeundervisningen og dokumentationsform:


  • - Hjemmeundervisning er en kopi af folkeskolen. Den følger folkeskolens trinmål og tilsyn føres via prøver, fremvisning af bøger, andet materiale og samtale.

  • - Hjemmeundervisningen er en kopi af folkeskolen. Den følger trinmålene, men hjemmeskolen er prøvefri, så bøger og projekter fremvises ved det årlige tilsyn og der er skrevet en opsummering over børnenes progression, så tilsyn kan følge med i, der år for år sker en progression i læringen.

- Hjemmeundervisningen bygger på interessebaseret læring. Trinmålene for folkeskolen følges ikke, men underviseren orienterer sig i trinmål og fællesmålene, for at se, hvor børnene befinder sig, og på den måde at sikre sig, de kommer omkring det hele, samt at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, når børnene ender 9. klasse. Dokumentationen består af en årsmappe inddelt i fag med læringssituationer koblet op på fællesmålene og en opsummering af børnenes progression.


- Hjemmeundervisningen følger nogle fag med skolebøger, og resten er interessebaseret læring. Dokumentationen består af skolebøgerne fremvises for det årlige tilsyn, og den interessebaserede læring har sin egen mappe med dokumentation. Der laves en samlet opsummering af børnenes progression.


Der findes næsten lige så mange HUsetup’s, som der findes hjemmeundervisere, men familier med enslignende setup’s dokumenterer ofte deres undervisning nogenlunde ens.


Dokumentation kræver lidt benarbejde og forberedelse, men så burde der heller ikke være noget at komme efter, det er vores erfaring. Det er vores erfaring, at jo bedre underviseren er forberedt og har styr på dokumentationen, jo bedre bliver tilsynsoplevelsen.


Her kommer vores anbefalinger til dokumentation. Underviseren bør, ligesom fri- og privatskoler gør det, beskrive sin skole, værdier, filosofi, metode, materiale mm. som undervisningen bygges op omkring. Hjemmeskolens værdigrundlag. Husk at skrive, hvis din skole f.eks. er prøvefri, hvis du arbejder ud fra indre motivation og interessebaseret læring, eller hvad der nu er særligt for din skole. Henvis til lovgivningen, der bakker dine valg op. F.eks. hvis hjemmeskolen er prøvefri, så beskriv hvilken dokumentation tilsyn får i stedet for en prøve, og hvordan det er et retvisende billede for børnenes læring og progression. Henvis til menneskerettighederne for din ret hertil. En god ide kan også være at henvise til fagfolk, der bakker dine valg op. Der findes f.eks. meget materiale omhandlende hvordan test og prøver påvirker den indre motivation negativt. Du skal beskrive, hvordan du vil dokumentere din undervisning, og hvordan du vil sikre dig, at den "står mål med", hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.


Jeg (Catt) dokumenterer f.eks min undervisning ved at lave en årsmappe, og en opsummering over børnenes progression ud fra årsmappen inden det årlige tilsyn. Jeg kobler læringssituationer op på fællesmålene, for at imødekomme tilsyn i et sprog, de kender, da min metode er interessebaseret læring med indre motivation som drivkraft. I årsmappen har jeg lavet min egen faginddelig:


-Dansk

-Matematik

-Engelsk

-Historie og Samfund (også, Danmarkshistorie og verdenshistorie, religion og tro, kultur, færdselslære, uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering, økonomi og penge, salg og ledelse)

-Natur (også natur/teknik, geografi, biologi, fysik/kemi, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab)

-Kreativ/Praktisk (også kunst, billedkunst, håndværk og design, musik, idræt, kost og sundhed).


Jeg skriver gerne en ting om dagen - en læringssituation - og vælger det fag, det hører mest under, for med interessebaseret læring hører læringssituationerne ofte under flere fag. Læringssituationerne beskrives overordnet, pointerne eller emnet, samtalen eller hvordan det nu foregår, beskrives. Evt. billeder vedhæftes.


Den læringssituation, som jeg skriver om, kobler jeg op på fællesmålene, for at tale tilsynsførende sprog og dermed imødekomme tilsyn.


Jeg har printet fællesmålene ud. Jeg farver et færdigheds- og vidensmål, når jeg har været igennem det og sætter ring om, når børnene kan det. På den måde dokumenterer jeg også, at undervisningen “står mål med” og jeg sikrer mig - (og tilsyn), at jeg kommer omkring det hele, når jeg nu både er "foran" og "bagud" i forhold til fællesmålene. Jeg viser, at jeg hele tiden har styr på, hvor vi er, og at vi selvfølgelig når i mål inden endt 9. klasse.


Der er ikke krav om, at børnene lærer bestemte ting på bestemte tidspunkter. I øvrigt er der heller ikke krav om, at hjemmeundervisere anvender fællesmålene, men det er min erfaring, at det er godt at tale samme sprog som tilsyn, og derfor oversætte læring til det sprog, som tilsyn kender, hvis der som her er tale om interessebaseret læring og ikke en kopi af folkeskolen.


Det kan virke overvældende, men når du først finder en rytme for dokumentation, så glider det. Og alt det om skolen, værdigrundlag, metode, materiale, lovgivningen mm. Det skal kun udarbejdes en gang med mindre skolen under tiden skifter form.


Jeg skriver årsmappen i google dokumenter.


Inspiration:

Morten Holmstrup er tilsynskonsulent med HUerfaring, og han har en hjemmeside, der også er fuld af god viden om HUtilsyn, der kan være interessant at læse med på også.