Hufortællinger af vedrana

17. maj 2021En kort fortælling om tilsyn .

Skrevet af vores faste gæsteblogger Vedrana.

Vi har hjemmeundervist i godt 2 år, og haft tilsyn 2 gange, plus et indledende møde før vi officielt begyndte at hjemmeundervise. Det indledende møde lagde jeg selv op til, for at afstemme forventninger, og for at få etableret et godt samarbejde med vores tilsynsførende.


Mødet foregik på skolen, hvor kun jeg deltog, altså et møde uden barn til stede. Samtalen handlede primært om barnet, og barnets behov, hvor jeg forklarede hvorfor vi har truffet valget om hjemmeundervisning, og hvordan vi ville gribe det an.


Vores datter har aldrig gået i (folke)skole, dvs. vi startede hjemmeundervisning i 0. klasse. Vi bor i Københavns kommune, og vores tilsynsførende er skolelederen på vores distrikt skole. Vi har tilsyn én gang om året, og typisk varer mødet 30-40 minutter. Vi har haft vores tilsynsførende hjemme hos os på besøg, og har også holdt online-møde, grundet corona situationen.


Min oplevelse af vores tilsynsførende er, at hun lytter til hvad jeg fortæller, og kigger på de materialer jeg viser hende med en vis nysgerrighed. Hun fortæller hver gang at hun står til rådighed hvis vi har brug for sparring, og kommer også gerne med input til materialer/ aktiviteter. Hun har tilbudt at vi kan komme på besøg på skolen, så vores datter kan se hvordan den verden også kan se ud, hvis hun på et tidspunkt begynder at vise interesse for at ville gå i skole.


I min optik er vores tilsyn, indtil videre, meget lige til og ukompliceret.