Høringssvar

1. juli 2021
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) er ved at udarbejde nationale vejledninger om hjemmeundervisning og tilsynet dermed til landets kommuner. Frit Læringsliv i Danmark (FLID) er inviteret til kredsen af høringsparter. Du kan læse STUKS udkast her, "Hjemmeundervisning - vejldning til kommuner".


Vi fik sendt vores høringssvar afsted til STUK igår, efter 2 ugers intens skriveproces.Vi er så glade, stolte og trætte. Så uden flere ord får I hermed - FLIDs høringssvar.


Grundlaget for vores høringssvar vil komme til at udgøre et endnu tydeligere fundament for FLIDs formidling, rådgivning og oplysning til hjemmeundervisere, kommuner og stat fremadrettet, og den værnen om frit læringsliv som vi brænder for. Vi glæder os til at få det tydeligere implementeret på vores hjemmeside, når vi har restitueret ovenpå disse intense uger.


Det er så vidunderligt vildt, at tage del i denne historiske proces omkring afklaring af hjemmeunderviseres vilkår i Danmark, og vi er fulde af stolthed over den kulturarv, der bærer hjemmeundervisere frem i lyset igen.