indsamling af registrerede hjemmeunderviseres og hjemmeundervistes fortællinger.

24. juli 2021
I Danmark har vi en unik lovfæstet kulturarv omkring retten til et frit læringsliv, der også fortsat præger (nogle) faglige og kulturelle forståelser af hvordan der dannes myndige, demokratiske frie borgere, og værnes om åndsfrihed.


Vi anser fortælling og erfaringsdeling som den oplysnings- og formidlingsform, der bedst understøtter hjemmeundervisningens mangfoldighed og egenart, og understøtter hjemmeunderviseres demokratisk givne ret til metodefrihed frigjort af målstyring, fordi fortællingens form selv ligger udenfor målstyringens rækkevidde.


Herunder har vi indlagt fortællingsformularer, så de registrerede hjemmeundervisere og hjemmeunderviste, der har lyst, kan bruge dem og hjælpe FLID med at indsamle tekster til en HUantologi og generel baggrundsviden.


Din fortælling kan indgå som del af en konkret HUantologi, vi håber at kunne udarbejde over tid, hvor hjemmeundervisere og hjemmeundervistes egne fortællinger udgør grundlaget for oplysning om hjemmeundervisning til samfundet. Du kan også vælge at din fortælling udelukkende skal udgøre baggrundsviden for FLIDs frivillige arbejde og ikke indgå i nogen som helst offentlig sammenhæng.


Der er ingen deadline. På den vis kan vi indsamle fortællinger over tid, øge den kulturhistoriske værdi af de samlede fortællinger og også have mulighed for, at afkode forandringer i HUeres vilkår og samfundet over tid. Mega spændende, synes vi selv.


Læs mere inde i den enkelte fortællingsformular.Herunder er links til fortællingsformularer med hver deres overordnede tema.Formular til fortællinger om hjemmeundervisningens glæder - for både hjemmeundervisere og hjemmeunderviste.Formular til fortællinger om tilsyn på alle måder - good and bad. For både hjemmeundervisere og hjemmeunderviste.Formular til fortællinger fra hjemmeunderviste, der primært har dårlige erfaringer med at blive hjemmeundervist. Vi ønsker at være bekendt med disse fortællinger - hvis de findes - for at kunne få indblik i hvordan der evt. kan skabes relevante forbedringer og nye muligheder for hjemmeunderviste børn og unge som vi voksne ikke selv kan spotte.Formular til fortællinger om hjemmeunderviseres udfordringer (ikke tilsynsrelateret). Vi ønsker at indsamle fortællinger under dette tema, fordi vi ønsker at være bekendt med hjemmeunderviseres udfordringer, udover tilsynsrelaterede spørgsmål - for at kunne få indblik i hvordan der evt. kan skabes relevante forbedringer, støtte og relevante nye muligheder for det samlede hjemmeundervisningsmiljø